Edukacja domowa

Oferta Prywatnej Szkoły Podstawowej TiramiSu dla uczniów w edukacji domowej

Rok szkolny 2021/2022

klasy 1-3

poniedziałki 9.00-13.30 czwartki 9.00-12.00

Plany zajęć z poniższej tabeli zostały poszerzone i dopracowane:

Dla klas 1-3 zajęcia warsztatowe (90 min) odbywają się w poniedziałki w godzinach 9.00 -10.30, potem uczestnicy mają czas na zjedzenie śniadania, po którym wyruszają, wraz z uczniami szkolnymi na lekcję terenową, z której wracają o godzinie 13.30 do szkoły.

Zaś w czwartki, po warsztatach 9.00-10.30 jest również czas na śniadanie,  chwilę zabawy integracyjnej na podwórku, oraz krótkie zajęcia z nauczycielem do godziny 12.00.

Koszt 350 zł/miesięcznie

Klasy 1-3

Forma rozliczenia
Zajęcia "projektowe", w trakcie których dzieci realizują wymagania programowe edukacji wczesnoszkolnej. Czas trwania 90min. Przykładowe tematy: "Kosmos to kosmos!", "Afryka - ląd żółty czy czarny?" 2 x tyg. płatne przez rodziców (około 250 zł za miesiąc przy grupie 10-cio osobowej)
Udział w cotygodniowych szkolnych wyjściach terenowych podczas których dzieci poznają miasto, obserwują okoliczną przyrodę, uczą się historii (poniedziałki 10.45 – 13.35) Przykładowe wyjścia: „Ulice w okolicy”, „Czy my się znamy?- rozpoznawanie odgłosów ptaków” „Rozpoznaj drzewa obok nas”, „Kierunki świata”, „Wawel – skarby tak blisko”, „Śladami smoka wawelskiego – gra terenowa 1 x w tyg. rozliczane z subwencji
Udział w wydarzeniach szkolnych np. Wielkie Lekcje, listopadowe śpiewanie pieśni patriotycznych, warsztaty świąteczne, spotkania z ciekawymi osobami (przedstawiciele różnych profesji, pasjonaci wielu dziedzin, również nietypowych), ok. 1 x mies. rozliczane z subwencji
Możliwość konsultacji eksperckich z nauczycielem dla dziecka (lub rodzica) 3 x na semestr rozliczane z subwencji

klasy 4-6

wtorki 9.00-12.00 czwartki 9.00-12.00

Plany zajęć z poniższej tabeli zostały poszerzone i dopracowane:

Dla klas 4-6 zajęcia warsztatowe (90 min) odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 -10.30, potem uczestnicy mają czas na zjedzenie śniadania,  chwilę zabawy integracyjnej na podwórku, oraz krótkie zajęcia z nauczycielem do godziny 12.00.

Koszt 350 zł/miesięcznie

Klasy 4-6

Forma rozliczenia
Spotkania edukacyjne w dwóch blokach: A. Blok "synestezja" - zagadnienia związane z językiem polskim, historią i sztuką integrujące tematy z tych przedmiotów. Przykładowe zagadnienia: "Dziecko przez wieki a jeszcze dziecko" B. Blok matematyczno-przyrodniczy - wybrane tematy realizujące podstawę programową w klasach 4-6. Zajęcia z matematykiem lub przyrodnikiem. Czas trwania zajęć 90 min. 2 x w tyg. płatne przez rodziców (około 250 zł za miesiąc przy grupie 10-cio osobowej)
Udział w cotygodniowych szkolnych wyjściach terenowych (również jako przewodnicy) podczas których dzieci poznają miasto, obserwują okoliczną przyrodę, uczą się historii. (poniedziałki 10.45 – 13.35) Przykładowe wyjścia: „Ulice w okolicy”, „Czy my się znamy?- rozpoznawanie odgłosów ptaków” „Rozpoznaj drzewa tuż obok nas”, „Kierunki świata”, „Wawel – skarby tak blisko”, „Śladami smoka wawelskiego – gra terenowa 1 x w tyg. rozliczane z subwencji
Udział w wydarzeniach szkolnych np. listopadowe śpiewanie pieśni patriotycznych, warsztaty świąteczne, spotkania z ciekawymi osobami (przedstawiciele różnych profesji, pasjonaci wielu dziedzin, również nietypowych) ok. 1 x mies. rozliczane z subwencji
Możliwość konsultacji eksperckich z nauczycielem dla dziecka (lub rodzica) 3 x na semestr rozliczane z subwencji

Klasy 7-8

Forma rozliczenia
Spotkania edukacyjne w dwóch blokach: matematyczno-przyrodniczy oraz humanistyczny prowadzone przez nauczycieli przedmiotów ścisłych i humanistycznych Czas trwania zajęć 90 min. 2 x w tyg. płatne przez rodziców (około 250 zł za miesiąc przy grupie 10-cio osobowej)
Możliwość udziału w roli przewodników w cotygodniowych szkolnych wyjściach terenowych, podczas których dzieci poznają miasto, obserwują okoliczną przyrodę, uczą się historii. (poniedziałki 10.45 – 13.35) 1 x w tyg. rozliczane z subwencji
Udział w wydarzeniach szkolnych np. listopadowe śpiewanie pieśni patriotycznych, warsztaty świąteczne, spotkania z ciekawymi osobami (przedstawiciele różnych profesji, pasjonaci wielu dziedzin, również nietypowych), zaproszenie do roli eksperta w tygodniach tematycznych i warsztatach szkolnych, ok. 1 x mies. rozliczane z subwencji
Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty – ćwiczenie pracy z arkuszami egzaminacyjnymi (60 min) Od 2 semestru
2 x tyg.
30 zł / 1h
Podsumowanie pracy dziecka - arkusz lub inna forma omówienia 1 x mies. w ramach opłaty za zajęcia „projektowe”