News

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

TiramiSu Calendar

No event found!

Short FAQ

Nazwa naszej szkoły pochodzi z języka włoskiego i znaczy „pociągnij mnie ku górze”. W pełni oddaje nasz cel – przez doświadczenie tego co jest, wznosić ku wartościom.

Uczymy przez doświadczenie, w oparciu o relacje. Nie są to tylko relacje „nauczyciele – uczniowie”, ale również relacje między uczniami i relacje z rodzicami. Chcemy, by nasza szkoła była płaszczyzną spotkania, gdzie proces uczenia się odbywa się w rzeczywistości pomiędzy podmiotami procesu edukacji.

Nie pracujemy w określonym „systemie”, chcemy tworzyć nową jakość. Czerpiemy z pedagogiki Marii Montessori, fińskiego systemu edukacji, personalizmu chrześcijańskiego, własnych doświadczeń i ciągłej obserwacji zmieniającego się świata, by to co i jak przekazujemy dzieciom było zawsze aktualne.

Chcemy wspierać samodzielność dzieci i w tym celu szukamy balansu między daną dzieciom wolnością, a ich poczuciem bezpieczeństwa. Wolność, odpowiedzialność i troska są bowiem nierozerwalnie połączone.

Dzieci ciężko pracują, kiedy się uczą. Szanujemy ich wysiłek, twórczy i odtwórczy. Wierzymy, że podobnie jak dorośli, młodzi ludzie znajdują się na drodze odkrywania i budowania zarówno siebie jak i świata.

Jesteśmy przekonani, że podobnie jak mikrobiolog nauczyciel winien być profesjonalistą. Jeśli zatem wymagamy od młodych ludzi, wymagajmy przede wszystkim od siebie samych. Tworzymy przestrzeń inspiracji, wzbudzamy ciekawość świata i pragnienie rozwoju nie ze względu na oceny, ale dla radości i satysfakcji jakie płyną z odkrywania i ciężkiej pracy.