FAQ

Nazwa naszej szkoły pochodzi z języka włoskiego i znaczy „pociągnij mnie ku górze”. W pełni oddaje nasz cel – przez doświadczenie tego co jest, wznosić ku wartościom.

Podręcznik jest jednym z narzędzi do zdobywania wiedzy. Uczniowie na lekcjach mają do nich dostęp, podobnie wygląda sytuacja z zeszytami ćwiczeń. Te materiały są pomocą w realizacji poszczególnych treści programowych; nie praktykujemy obowiązkowego wypełniania zadań czy zaliczania wszystkich lekcji w podręczniku.

Nie pracujemy w określonym „systemie”, chcemy tworzyć nową jakość. Czerpiemy z pedagogiki Marii Montessori, fińskiego systemu edukacji, personalizmu chrześcijańskiego, własnych doświadczeń i ciągłej obserwacji zmieniającego się świata, by to co i jak przekazujemy dzieciom było zawsze aktualne.

Chcemy wspierać samodzielność dzieci i w tym celu szukamy balansu między daną dzieciom wolnością, a ich poczuciem bezpieczeństwa. Wolność, odpowiedzialność i troska są bowiem nierozerwalnie połączone.

Jesteśmy przekonani, że podobnie jak mikrobiolog nauczyciel winien być profesjonalistą. Jeśli zatem wymagamy od młodych ludzi, wymagajmy przede wszystkim od siebie samych. Tworzymy przestrzeń inspiracji, wzbudzamy ciekawość świata i pragnienie rozwoju nie ze względu na oceny, ale dla radości i satysfakcji jakie płyną z odkrywania i ciężkiej pracy.

Docelowo w każdej klasie może być 21 dzieci. Tylu uczniów będzie w klasie pierwszej w roku szkolnym 2022/2023. Starsze klasy będą mniej liczne, ponieważ we wrześniu zaczyna się dopiero drugi rok naszej działalności.

Bardzo cenimy pedagogikę Marii Montessori. Ważne jest dla nas dostrzeganie indywidualnego tempa rozwoju dziecka, oparcie pracy nauczyciela na wnikliwej obserwacji ucznia a także tryb pracy własnej inspirowanej odpowiednio przygotowanym otoczeniem. Większość nauczycieli pracujących w naszej szkole ma doświadczenie nauczania metodą Montessori. Obecnie, ze względu na organizację szkoły, zasadniczo nie mieszamy grup wiekowo. Staramy się wykorzystać potencjał grupy mieszanej przy każdej nadarzającej się okazji. Podsumowując, wiele założeń pedagogiki Montessori ma zastosowanie w naszej szkole.

Fiński system edukacji, w ostatnich latach coraz bardziej popularny, inspiruje nas w wielu sferach. Na szczególne podkreślenie zasługuje skandynawskie zamiłowanie do bliskiego kontaktu z naturą. Wprowadzamy w naszą szkolną codzienność wycieczki do lasu, zielone szkoły organizujemy w polowych warunkach. Zafascynowało nas również fińskie minimalistyczne podejście do nauczanych treści; mniej a solidnie i z możliwością wyćwiczenia podstawowych umiejętności.

Tak. Pobieramy czesne przez 12 miesięcy. Związane jest to z koniecznością ponoszenia kosztów bez względu na fakt, czy dzieci są w szkole.

W naszej „ofercie” znajdują się ćwiczenia wspinaczki, wf na basenie dla wszystkich klas, lekcje języka włoskiego, grupowe zajęcia plastyczne i muzyczno-rytmiczne. Informatyka i język angielski są prowadzone w małych grupach przez nauczyciela specjalistę. Wszystkie te aktywności są dostępne dla każdego dziecka w ramach opłat czesnego. 

Nie ma obowiązku uczestnictwa w zajęciach katechezy. Dzieci, które nie uczęszczają na te lekcje, mają w tym czasie  zajęcia w świetlicy.

Gotowy dowiedzieć się więcej?

Masz pytania? A może chcesz by Twoje dziecko od razu dołączyło do nauki w naszej szkole?