Jak uczymy?

 • Wykorzystujemy metodę Montessori (nauczyciel, przygotowane otoczenie, samodzielność, cisza, indywidualne podejście do rozwoju każdego dziecka).
 • Stwarzamy przestrzeń do ćwiczeń podstawowych umiejętności. Poranne godziny lekcyjne prowadzimy w grupach wiekowych.
 • Wybieramy metody dydaktyczne pod kątem ich skuteczności.
 • Uczymy aktywnie; także poza szkołą. Jeden dzień w tygodniu przeznaczamy na wyjścia.
 • Stosujemy metodę projektów. Organizujemy tygodnie tematyczne.
 • Szczególnie dbamy o rytm pracy dzieci. Uczymy planowania.

Jak wychowujemy?

 • W atmosferze wzajemnego szacunku, tolerancji. Zwracamy uwagę na rolę wspólnoty i relacji.
 • Dajemy dzieciom przestrzeń wolności, w której będą sobie mogły poradzić.
 • Wykorzystujemy rolę autorytetu (np. nauczyciela/pracownika szkoły, kolegi).
 • Rozwijamy wewnętrzną motywację do działania.
 • Stawiamy wysokie wymagania bez wywierania presji.
 • Prowadzimy obowiązkowe zajęcia z filozofii i etyki.

Misja

Misją szkoły jest wychowywanie samodzielnych, wrażliwych na potrzeby otaczającego świata uczniów oraz wspieranie ich rozwoju odpowiednio do indywidualnych predyspozycji i uwarunkowań.

Profil absolwenta

 • samodzielny w działaniu na miarę swoich możliwości rozwojowych
 • solidny w wykonywaniu swojej pracy
 • wykorzystuje swój potencjał do pomocy słabszym i potrzebującym
 • szanuje innych i jest empatyczny, bez względu na kolor skóry, religię, światopogląd
 • zafascynowany poznawaniem świata (różnych dyscyplin nauki)
 • współpracuje i umiejętnie rywalizuje
 • jest świadomy swoich mocnych i słabych stron
 • radzi sobie z porażką i uczy się na błędach
 • jest  pewny siebie i pozbawiony kompleksów
 • szanuje naturę i radził sobie w kontakcie z nią
 • czyta książki
 • świadomie funkcjonuje w świecie kultury i sztuki
 • jest sprawny fizycznie i lubi sport
 • zdaje egzamin do szkoły średniej, którą sobie wybrał

Gotowy dowiedzieć się więcej?

Masz pytania? A może chcesz by Twoje dziecko od razu dołączyło do nauki w naszej szkole?