Opłaty

Wpisowe

Wpisowe do szkoły w roku 2023 wynosi: 2800 PLN, płatne do 31 sierpnia 2023.
W tym:

  • 2400 PLN to bezzwrotna inwestycja w lepsze wyposażenie szkoły na potrzeby uczniów,
  • 400 PLN to kaucja zwrotna w wrześniu 2022 dla osób, które płacą terminowo i mają uruchomione zlecenie stałe przelewu na rzecz szkoły.

Czesne

Cena podstawowa w szkole TIRAMISU za dziecko w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 1580 PLN za miesiąc (płatne do 10 każdego miesiąca, 12 miesięcy w roku).

Zniżki

Dla rodzeństw przysługuje zniżka w opłatach miesięcznych w wysokości 10% od każdego dziecka.

Indeksacja

We wrześniu 2024 ceny podstawowe mogą ulec indeksacji o współczynnik wzrostu cen:

  • wynagrodzeń nauczycieli,
  • czynszu do właściciela budynku,
  • opłat za prądu oraz,
  • opłat za wodę i ścieki.

Darowizny

Jeżeli ktoś chce i może, to prosimy o przekazywanie dowolnych datków na rozwój szkoły i jej najbliższego otoczenia w formie darowizn. Darowizny takie można odliczać od podatku dochodowego firm CIT do wysokości 10% zysku firm.  Możemy także promować firmy lokalnie, w budynku, materiałach czy w Internecie (strona WWW), a także inne, wg uzgodnień – wystawiamy faktury.

System stypendialny

Istnieje możliwość wpłaty darowizny lub zamówienia usług marketingowych w skali roku w wysokości:
3600 PLN (12 x 300 PLN) lub 7200 PLN (12 X 600 PLN) ze wskazaniem celu – stypendium dla konkretnego dziecka. (kwoty do odliczenia od podatku), w systemie półrocznym lub rocznym (2 raty lub 1 rata na rok). Wtedy odpowiednio za wskazane dziecko wysokość opłat zostanie obniżona.