Organizacja szkoły

Jak organizujemy naszą pracę?

  • Klasy dzielimy rocznikami.
  • Oddział liczy piętnaścioro dzieci.
  • W pierwszym roku funkcjonowania szkoły chcemy uruchomić trzy klasy.
  • Każda klasa ma jednego wychowawcę.
  • Każdego dnia wychowawca spędza z klasą rano ok. trzy godziny.
  • Po śniadaniu dzieci łączą się w grupy mieszane wiekowo na czas pracy własnej; wówczas są pod opieką więcej niż jednego nauczyciela.
  • Codziennie dzieci spędzają długą przerwę na podwórku.