Stowarzyszenie Edukacyjne TiramiSu

Stowarzyszenie Edukacyjne TiramiSu składa się z osób, zaangażowanych w życie publiczne, społeczne, duchowe i kulturalne Krakowa. Zrzeszamy rodziców, wychowawców, prawników, przedsiębiorców, inżynierów i artystów. Naszym celem jest prowadzenie, w różnych formach, działalności na rzecz edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich.

Zarząd

Prezes: Magdalena Błaszczak

Członkowie zarządu:
Agnieszka Życzkowska, Stefan Życzkowski

Komisja rewizyjna:
Matylda Targosz, Michał Wojtulewicz

Siedziba: 31-112 Kraków, ul. Smoleńsk 29
NIP: 6762565175
REGON: 383164615

Wpisane do KRS 0000782624 dn. 19.04.2019 roku