Misja

Misją szkoły jest wychowywanie samodzielnych, wrażliwych na potrzeby otaczającego świata uczniów oraz wspieranie ich rozwoju odpowiednio do indywidualnych predyspozycji i uwarunkowań.

Gotowy dowiedzieć się więcej?

Masz pytania? A może chcesz by Twoje dziecko od razu dołączyło do nauki w naszej szkole?

Profil absolwenta

 • samodzielny w działaniu na miarę swoich możliwości rozwojowych
 • solidny w wykonywaniu swojej pracy
 • wykorzystuje swój potencjał do pomocy słabszym i potrzebującym
 • szanuje innych i jest empatyczny, bez względu na kolor skóry, religię, światopogląd
 • zafascynowany poznawaniem świata (różnych dyscyplin nauki)
 • współpracuje i umiejętnie rywalizuje
 • jest świadomy swoich mocnych i słabych stron
 • radzi sobie z porażką i uczy się na błędach
 • jest  pewny siebie i pozbawiony kompleksów
 • szanuje naturę i radził sobie w kontakcie z nią
 • czyta książki
 • świadomie funkcjonuje w świecie kultury i sztuki
 • jest sprawny fizycznie i lubi sport
 • zdaje egzamin do szkoły średniej, którą sobie wybrał